Visie

Kom meer te weten over onze visie

Visie

Visie

Jong geleerd is oud gedaan vormt een belangrijke kernwaarde in onze visie. Daarom beginnen wij op basisschool-niveau met onze unieke combinatie van creativiteit en technologie. Stapsgewijs en met aanpassingen in niveau breiden we dit uit naar alle onderwijs-vormen. Je kunt daarbij denken aan voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, universiteiten, beroeps- en praktijkonderwijs. Maar ook de scholing van leerkrachten, volwassenen en de naschoolse educatie is belangrijk voor ons. Belangrijke voorwaarde hiervoor is wel dat iemand voldoende moet kunnen lezen en schrijven.
Onze focus ligt op het schoolse curriculum van cultuureducatie, digitale geletterdheid en techniekonderwijs. Dat laatste is alleen van toepassing wanneer er een sterke link met creativiteit en technologie is.
Een mooie combinatie tussen recreatie en onze missie zorgt ervoor dat wij ook actief zijn voor consumenten, bedrijven, bibliotheken, musea, zorginstellingen en justitionele instellingen.

Om aantrekkelijk en relevant te blijven streven wij er naar om jaarlijks een aantal nieuwe technologieën of toepassingen te ontwikkelen. Deze kunnen dan weer in verschillende concepten worden gegoten zoals workshops, lessen, leerlijnnen, demonstraties of lezingen voor de verschillende doelgroepen. Tevens streven wij naar onderwijsvernieuwing. In vorm en in lesinhoud dragen wij daar toe bij.
Digital Creativity investeert een groot deel van haar opbrengsten in nieuw materiaal zodat wij onze opdrachtgevers kunnen ontzorgen. Hierdoor blijft de drempel voor onze dienstverlening laag. Evenals de financiële inspanning voor de opdrachtgever. En dat garandeert dan weer onze inclusieve doelstellingen. Het is onze overtuiging dat de combinatie van creativiteit en technologie uiteindelijk tot innovatie en vooruitgang zal leiden.

Digital Creativity wil ieder mensenleven hiermee verrijken. Dat begint op lokaal, regionaal en landelijk niveau maar stopt niet bij de landsgrenzen. De toegevoegde waarde van onze werkwijzen is mondiaal. De missie stopt niet voordat ieder mens waar ook ter wereld de unieke mogelijkheden van creativiteit en technologie kent. Van het kleinste dorpje tot de grootste metropool telt ieder mens mee.
Digital Creativity wil op het gebied van creativiteit en technologie betekenisvol zijn en blijven. Met een grote en blijvende impact op mens en maatschappij.

Contact opnemen: