Augmented art

Augmented art

Augmented art

Augmented reality, oftewel AR is een techniek waarbij er virtueel elementen worden toegevoegd aan de werkelijkheid. Deze kun je zichtbaar maken met bijvoorbeeld een smartphone of tablet.

In deze workshop gaan de leerlingen online op zoek naar een kunstwerk. Het mag een afbeelding zijn van een schilderij, een beeldhouwwerk, een foto of een ander kunstwerk. Zij gaan hier eerst wat achtergrondinformatie over opzoeken. Vervolgens gaan de leerlingen filmpjes en foto’s opzoeken die bij het kunstwerk zouden kunnen horen. Dit materiaal maken ze met behulp van een computerprogramma geschikt voor augmented reality. Met behulp van een app kunnen ze met hun smartphones de gemaakte afbeeldingen helemaal tot leven te laten komen. Op deze manier ontdekken zij het verschil tussen de werkelijke wereld én de virtuele wereld. Een bijzondere en leerzame ervaring voor de leerlingen die zij niet snel zullen vergeten.

Doelstelling
Het leren omgaan met het Augmented reality door met verschillende driedimensionale objecten en toevoegingen te werken. Daarnaast wordt het gevoel voor kleur, compositie, expressie en beeldtaal versterkt. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. (kerndoelen 51 en 52)

Workshop nummer:
0238

Doelgroep:
VMBO, SVO, HAVO, VWO

Duur:
100 minuten (2 lesuren)

Aantal deelnemers:
25 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: