Cut-out animatiefilms

Cut-out animatiefilms

Cut-out animatiefilms

Cut-out animatiefilm is de perfecte combinatie tussen handvaardige en digitale technieken. Hierbij ontwerp en knip je vormen uit papier. Je kunt verschillende kleuren en vormen kiezen. Iedere vorm wordt zo ontworpen dat deze onafhankelijk van een andere vorm kan bewegen. Met behulp van een tablet of iPad komen de verschillende vormen tot leven.

De leerlingen gaan in groepjes een verhaal verzinnen en knippen de daarbij horende vormen uit. Door beeld voor beeld te verplaatsen creëren ze zelf een animatiefilm. Met behulp van een app komt de animatiefilm tot leven. Daarnaast kun je ook nog allerlei leuke dingen toevoegen, zoals bijvoorbeeld een muziekje of geluidseffect. Op deze manier krijg je een mooi eindresultaat. De films kunnen na afloop bekeken of verzonden worden.

Kerndoelen
De leerlingen leren om animatiefilm te gebruiken om te communiceren. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over en waardering voor aspecten van storytelling. Tevens verwerven zij in een verkennende fase animatiefilm vaardigheden en technieken. Daarnaast leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals tablets en iPads. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen. (kerndoelen 54 en 55)

Workshop nummer:
0030

Doelgroep:
Groep 5, 6, 7 en 8

Duur:
120 minuten

Aantal deelnemers:
30 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: