De nepnieuwskrant

De nepnieuwskrant

De nepnieuwskrant

Nepnieuws is een actueel begrip. Overal op internet verschijnen er berichten die niet kloppen. Soms per ongeluk maar ook vaak om de publieke opinie te beïnvloeden. Het is vaak lastig om onderscheid tussen de verschillende berichten te maken.

In deze hedendaagse workshop gaan leerlingen hier dieper op in. Vooraf krijgen zij een uitleg over de werking van nepnieuws en waar zij op moeten letten. Wat kun je bijvoorbeeld aflezen aan het webadres van een website? Wie deelt het nieuwsbericht

De leerlingen gaan eerst op internet op zoek naar nepnieuws. Hierna gaan zij zelf een nepnieuwsbericht verzinnen en invoeren in de krant. Vervolgens bewerken zij de foto in een fotobewerkingsprogramma. Deze dient als illustratie bij het verzonnen bericht. Nadat alle berichten en foto’s klaar zijn kunnen zij verwerkt tot een online krant worden.

Kerndoelen
De leerlingen leren foto’s te gebruiken om te communiceren. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over en waardering voor, aspecten van hun leefomgeving. Tevens verwerven zij in een verkennende fase fotobewerkingsvaardigheden en -technieken. Daarnaast leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals computers, tablets en iPads. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen. (kerndoelen 54 en 55)

Workshop nummer:
0221

Doelgroep:
Groep 5, 6, 7 en 8

Duur:
90 minuten

Aantal deelnemers:
30 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: