Fotografie: ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Fotografie: ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Fotografie: ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Een moderne variant op het oeroude spel: ik zie, ik zie wat jij niet ziet. In deze fotografie workshop worden de leerlingen in kleine groepjes opgedeeld. Per groep is er 1 fotocamera/tablet beschikbaar. Het is de bedoeling dat zij dingen gaan fotograferen die ze nog niet eerder gezien hebben op en rond de school. Dat kan van alles zijn. Na een afgesproken tijd komen alle groepen weer bij elkaar en is het de bedoeling dat de groepen van elkaar gaan raden waar op de locatie de foto genomen is. Wanneer dit lukt krijgt de groep met het juiste antwoord een punt op hun scoreblad, welke ze op voorhand uitgedeeld krijgen. Per groep moeten er een aantal onderwerpen goed gefotografeerd zijn. De groep met de meeste juiste oplossingen wint het spel. Op deze manier leren kinderen met een camera/tablet te werken en om anders naar hun omgeving te kijken.

Kerndoelen
De leerlingen leren foto’s te gebruiken om te communiceren. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over, en waardering voor aspecten van hun leefomgeving. Tevens verwerven zij in een verkennende fase fotografische vaardigheden en technieken. Ook leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals camera’s. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen. (kerndoelen 54 en 55)

Workshop nummer:
0011

Doelgroep:
Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Duur:
60 minuten

Aantal deelnemers:
30 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: