De kunst van het fotograferen

De kunst van het fotograferen

De kunst van het fotograferen

In deze workshop maken leerlingen uit het voortgezet onderwijs kennis met de kunst van het fotograferen. Zij zullen zich gaan verdiepen in verschillende facetten van fotografie. Zo leren zij onder andere de technieken scherpte diepte en bewegingsonscherpte. Maar ook wat de invloed van het camerastandpunt en de lichtinval is voor het maken van een goede foto. In groepjes worden zij er in de omgeving van de school op uitgestuurd. Zij krijgen een echte fotocamera mee om een aantal fotografische opdrachten uit te voeren. Voordat zij op pad gaan krijgen ze een uitgebreide instructie over de werking van hun camera en algemene richtlijnen zoals de AVG bepaling.
Na afloop worden de resultaten besproken met de workshopdocent en kunnen zij op verschillende facetten en aspecten reflecteren.

Doelstelling
Het leren omgaan met het medium fotografie door met verschillende camerastandpunten te werken, evenals het begrijpen van de technische werking van een camera. Daarnaast word het gevoel voor compositie, expressie en beeldtaal versterkt. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. (kerndoelen 50, 51 en 52)

Workshop nummer:
00027

Doelgroep:
VMBO, SVO, HAVO, VWO

Duur:
100 minuten (2 lesuren)

Aantal deelnemers:
25 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: