Motion tween

Motion tween

Motion tween

Iedereen weet dat foto’s zelf niet kunnen bewegen. In deze workshop leren kinderen dat dit toch mogelijk is. Met de techniek van motion tween kunnen we foto’s laten bewegen. We doen dit met behulp van tablets en een speciaal programma.

De leerlingen gaan in groepjes afbeeldingen op internet zoeken. Deze afbeeldingen gaan zij vervolgens laten bewegen. Hierbij moeten ze goed analyseren hoe beweging werkt. Ze krijgen hier te maken met begrippen zoals: loops, tweens en keyframes. Daarnaast moeten de leerlingen gaan bepalen welke delen van de foto wel en welke delen niet moeten bewegen. Onderdelen die niet bewegen moeten zij gaan vastzetten met ankerpunten. Tevens moeten zij bepalen langs welke lijnen de beweging gaat lopen. Op deze manier ontstaan foto’s die echt kunnen bewegen en dat is een bijzondere ervaring!

Kerndoelen
De leerlingen leren foto’s te gebruiken om te communiceren. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over en waardering voor, aspecten van hun leefomgeving. Tevens verwerven zij in een verkennende fase fotobewerkingsvaardigheden en -technieken. Ook leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals computers, tablets en iPads. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen. (kerndoelen 54 en 55)

Workshop nummer:
00249

Doelgroep:
Groep  5, 6, 7 en 8

Duur:
90 minuten

Aantal deelnemers:
35 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: