Popart world

Popart world

Popart world

Popart is een stroming in de moderne kunst. De naam is een afkorting van popular art. Dit was een kunststroming die voortkwam uit een bepaalde tijdgeest. De popart zette zich gedeeltelijk af tegen het Amerikaanse abstract expressionisme. Het hyperserieuze en -conceptuele karakter van deze kunststroming was de ideale voedingsbodem voor een reactionaire beweging als de popart. Het werken met felle kleuren, rasters, lijnenspel, kleurvlakken en geabstraheerde afbeeldingen kenmerkten deze kunststroming.

Tijdens deze workshop gaan leerlingen op internet op zoek naar de personen die invloedrijk zijn in deze tijd. Dit kunnen politici zijn maar ook vloggers, ondernemers, artiesten, kunstenaars, sporters, enz. Vooraf onderzoeken zij publieke figuren en de invloed die zij op de maatschappij uitoefenen. Daarna zoeken zij foto’s op en bewerken deze. Met behulp van het fotobewerkingsprogramma gaan zij de foto´s omzetten tot een echt popart portret. Na afloop worden de gemaakte werken besproken.

Doelstelling
Het leren omgaan met het medium video door met verschillende camerastandpunten te werken, evenals het begrijpen en toepassen van de green screen filmtechniek. Daarnaast wordt het gevoel voor compositie, expressie en beeldtaal versterkt. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. (kerndoelen 50, 51 en 52)

Workshop nummer:
00034

Doelgroep:
VMBO, SVO, HAVO, VWO

Duur:
100 minuten (2 lesuren)

Aantal deelnemers:
25 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: