Prezi skills

Prezi skills

Prezi skills

Voor leerlingen is het belangrijk om werkstukken en spreekbeurten op school te maken. Presentatievaardigheden zijn een aanzienlijk onderdeel van het leerproces. Een digitale ondersteuning met foto’s, animaties, geluiden en video’s heeft een meerwaarde. Een programma dat al deze mogelijkheden biedt is Prezi. Dit is een gratis website waarmee je gemakkelijk multimedia presentaties kunt maken. Doordat het een online programma is, werkt het op iedere computer zonder dat er iets geïnstalleerd hoeft te worden.

In deze workshop leren de kinderen om te werken met dit programma. De leerlingen krijgen klassikaal een uitleg over de werking van deze website. Daarna gaan ze in groepsverband een Prezi ontwerpen. Zij kunnen zelf het onderwerp van de presentatie zijn, maar dit kan uiteraard ook een ander onderwerp zijn. Indien er genoeg tijd is kan elk groepje aan het einde van de workshop een korte presentatie geven.

Kerndoelen
De leerlingen leren om computers te gebruiken om te communiceren. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over en waardering voor aspecten van hun leefomgeving. Daarnaast verwerven zij in een verkennende fase presentatievaardigheden en –technieken. Bovendien leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals computers, tablets en iPads. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen. (kerndoelen 54 en 55)

Workshop nummer:
0020

Doelgroep:
Groep 7 en 8

Duur:
150 minuten

Aantal deelnemers:
30 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: