A virtual world

virtual world

A virtual world

Virtual reality is een nieuwe technologie die steeds meer toepassingen krijgt. Zo oefenen piloten, chirurgen, architecten en ingenieurs hier uitgebreid mee voordat zij in het bedrijfsleven aan de slag gaan. In deze workshop gaan leerlingen zelf werken met virtual reality.
Het is de bedoeling dat leerlingen zelf een virtuele wereld in 360 graden gaan bouwen. Daarmee houden zij rekening met zaken als kleur, compositie, ruimte en standpunt in hun ontwerp. Daarnaast kunnen zij bepalen welke assen, animaties en interacties er in deze wereld gaan plaatsvinden. Daarna gaan zij hun wereld ervaren door de VR-bril op te zetten. Op deze manier ervaren zij zelf de gevolgen van hun ontwerpen en kunnen zij deze later aanpassen zodat een bijzondere virtual reality ervaring overblijft.

Doelstelling
Het leren omgaan met het medium virtual reality door met verschillende assen te werken, evenals het begrijpen en toepassen van virtual reality techniek. Daarnaast wordt het gevoel voor compositie, expressie en beeldtaal versterkt. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. (kerndoelen 50, 51 en 52)

Workshop nummer:
0215

Doelgroep:
VMBO, SVO, HAVO, VWO

Duur:
100 minuten (2 lesuren)

Aantal deelnemers:
25 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: