Vloggers van toen

Vloggers van toen

Vloggers van toen

We leven in Nederland in vrijheid en de Tweede Wereldoorlog lijkt een eeuwigheid geleden. Maar hoe zou het geweest moeten zijn om in die tijd op te groeien? Wanneer er destijds vloggers waren geweest waar zouden zij het dan over gehad kunnen hebben? Wat zouden zij dan vinden van bijvoorbeeld de Jodenvervolgingen, het bombardement op Rotterdam en leven in vrijheid? In deze leerzame mediaworkshop gaan leerlingen zelf een vlog maken over het opgroeien tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zoeken wat informatie op internet op en overleggen onderling over het onderwerp. Ze kunnen bijvoorbeeld een nieuwsuitzending maken of een challenge organiseren die hierop betrekking heeft. Met behulp van een green screen kunnen zij de beelden van toen in hun film verwerken zodat het net lijkt alsof zij terug in de tijd gaan. Wanneer alles verfilmd is gaan de leerlingen alles tot een geheel monteren waarna er een echte vlog uit het verleden ontstaat.

Doelstelling
Het leren omgaan met het medium fotografie door met verschillende camerastandpunten te werken, evenals het begrijpen van de technische werking van een camera. Daarnaast word het gevoel voor compositie, expressie en beeldtaal versterkt. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. (kerndoelen 50, 51 en 52)

Workshop nummer:
0243

Doelgroep:
VMBO, HAVO, VWO

Duur:
100 minuten (2 lesuren)

Aantal deelnemers:
25 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: