Vloggers van toen

Vloggers van toen

Vloggers van toen

We leven in Nederland in vrijheid en de Tweede Wereldoorlog lijkt een eeuwigheid geleden. Maar hoe zou het geweest moeten zijn om in die tijd op te groeien? Wanneer er destijds vloggers waren geweest waar zouden zij het dan over gehad kunnen hebben? Wat zouden zij dan vinden van bijvoorbeeld de Jodenvervolgingen, het bombardement op Rotterdam en leven in vrijheid? In deze leerzame mediaworkshop gaan leerlingen zelf een vlog maken over het opgroeien tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zoeken wat informatie op internet op en overleggen onderling over het onderwerp. Ze kunnen bijvoorbeeld een nieuwsuitzending maken of een challenge organiseren die hierop betrekking heeft. Met behulp van een green screen kunnen zij de beelden van toen in hun film verwerken zodat het net lijkt alsof zij terug in de tijd gaan. Wanneer alles verfilmd is gaan de leerlingen alles tot een geheel monteren waarna er een echte vlog uit het verleden ontstaat.

Kerndoelen
De leerlingen leren film te gebruiken om te communiceren. Zo kunnen zij verhalen visualiseren, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over camerastandpunten en krijgen waardering voor aspecten van hun leefomgeving. Tevens verwerven zij in een verkennende fase filmische vaardigheden en technieken. Ook leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals filmcamera’s. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen. (kerndoelen 54 en 55)

Workshop nummer:
00247

Doelgroep:
Groep 6, 7 en 8

Duur:
120 minuten

Aantal deelnemers:
35 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: