YouTube heroes

YouTube heroes

YouTube heroes

Elke dag worden er duizenden filmpjes op YouTube gezet. Veel van die clipjes worden door muzikanten en artiesten geplaatst. Deze videoclips ondersteunen het imago van de artiest. Dat kan o.a. een stoer, zacht, mannelijk, vrouwelijk, artistiek of kinderlijk imago zijn.

De leerlingen gaan in kleine groepjes videoclips op YouTube bekijken. Hierbij gaan zij onderling het gesprek aan. Welke artiest heeft een bepaald imago en waarom? Wat doet het voor beeldvorming van jongens en meisjes? Is er sprake van bepaalde rolpatronen en of stereotypen? Of is de vertoonde clip misschien denigrerend voor meisjes? Waarom kiest de regisseur voor een bepaald camerastandpunt? Daarna kiest ieder groepje een videoclip uit en gaat deze met behulp van een green screen ook echt verfilmen. Het is de bedoeling om de videoclip op YouTube ook zo goed mogelijk te imiteren met camerastandpunten en achtergronden. Tenslotte mag iedere groep zijn of haar videoclip presenteren en geeft daarbij aan wat doen bepaalde beelden met je beeldvorming doen.

Kerndoelen
De leerlingen leren film te gebruiken om te communiceren. Zo kunnen zij verhalen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over camerastandpunten.
Tevens verwerven zij in een verkennende fase filmische vaardigheden en technieken. Daarnaast leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals filmcamera’s. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen. (kerndoelen 54 en 55)

Workshop nummer:
0225

Doelgroep:
Groep 5, 6, 7 en 8

Duur:
90 minuten

Aantal deelnemers:
30 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: