Digital CreativityDigitale geletterdheid

Wat is digitale geletterdheid in het onderwijs?

We leven in een maatschappij die sterk gedigitaliseerd is. Veel belangrijke dienstverlening is digitaal en daarom is het belangrijk dat leerlingen in het onderwijs hier iets over leren. Digitale geletterdheid gaat over alle vaardigheden en kennis die je hier voor nodig hebt. Bijvoorbeeld het doen van je bankzaken, het bestellen van boodschappen en het aanvragen van documenten.

Leerlingen moeten tegenwoordig niet alleen gewoon leren lezen en schrijven. Ze moeten ook leren veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn. Daarnaast moeten ze zich voorbereiden op de digitale toekomst: op school, bij een vervolgopleiding, op het werk, als consument, als burger ten opzichte van de overheid en als burgers onder elkaar.

Wil je weten wat we voor jullie kunnen betekenen in de klas?

Neem vrijblijvend contact op!

 

domeinen-digitale-geletterdheid

De 4 domeinen van digitale geletterdheid

Om de digitale geletterdheid op te splitsen, bestaat de digitale geletterdheid uit 4 verschillende domeinen. Deze 4 samen vormen dus de digitale geletterdheid, waar wij, Digital Creativity, leerlingen kennis bijbrengen. De 4 verschillende domeinen zijn:

 • ICT basisvaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking

 

ICT Basisvaardigheden

Bij ICT-basisvaardigheden gaat het om de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen. Het begrip computer wordt hier breed gebruikt. Het gaat niet alleen om de personal computer, desktop of tablet maar om elke technologie waarin een microprocessor is gebruikt. Zo zijn de ICT-basisvaardigheden ineens een stuk breder dan alleen een echte computer. Wil je meer weten over hoe wij de ICT-basisvaardigheden meegeven aan de leerlingen? Neem nu vrijblijvend contact op.

 

Informatievaardigheden

Informatievaardigheden zijn de competenties waardoor leerlingen informatie uit bronnen kritisch kunnen zoeken, vinden, beoordelen en verwerken. Dit betreft zowel papieren als digitale informatie, denk hierbij aan fake news. Het is steeds moeilijker geworden betrouwbare informatie te selecteren uit de overweldigende informatie die op leerlingen afkomt. Daarom is het belangrijk om leerlingen te leren om de juiste informatie te selecteren die belangrijk is.

 

Computational thinking

Leerlingen weten vaak heel goed wat een computer is maar ook écht weten hoe een computer denkt en hoe je problemen met een computer kunt oplossen is een heel ander verhaal. Daarvoor komen vaardigheden bij om de hoek kijken die je niet zomaar even leert, maar die wel belangrijk zijn voor de toekomst. Deze vaardigheden worden samengevat onder het begrip Computational thinking. In het dagelijkse leven kom je deze overal tegen; in je smartphone, camera of tablet.

 

 

Mediawijsheid

Mediawijsheid is het bewust en actief deelnemen aan de mediasamenleving. Voor leerlingen is het veilig en slim leren inzetten van alle beschikbare media belangrijk om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Om goed deel te kunnen nemen, zijn diverse competenties nodig. Het netwerk Mediawijzer.net heeft een competentiemodel ontwikkeld met de volgende vaardigheden:

https://netwerkmediawijsheid.nl/kennis-tools/competentiemodel/

Digitale geletterdheid bij jou in de klas? Wij helpen je hier graag bij.

Neem vrijblijvend contact op!

 

Model 21e-eeuwse vaardigheden

Onderwijs en vaardigheden van de toekomst

Niemand weet hoe de toekomst van het onderwijs eruit zal zien. Zeker is wel dat creativiteit en technologie hierin een belangrijke rol zullen spelen. De 21e-eeuwse vaardigheden worden steeds belangrijker. Digitale geletterdheid, makers onderwijs en mediaonderwijs spelen dan ook een steeds grotere rol. Door te werken met nieuwe media doen leerlingen allerlei vaardigheden op zoals: samenwerken, communiceren, leren werken met ICT, kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen, mediawijsheid, enz. Dat zijn vaardigheden waar kinderen hun hele leven wat aan hebben. De 21e-eeuwse vaardigheden zijn:

 • Creatief denken
 • Kritisch denken 
 • Probleem oplossen
 • Computational thinking
 • Mediawijsheid
 • ICT basisvaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale & culturele vaardigheden
 • Zelfregulering

 

digitale geletterdheid

Wat voegt Digital Creativity toe aan digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid zijn dus heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Door op een creatieve manier hiermee om te gaan maken we het leren een stuk aantrekkelijker. Daardoor leren leerlingen meer van onze lessen die perfect in te zetten zijn voor alle aspecten van digitale geletterdheid. Leren werkt altijd beter wanneer je er ook echt plezier aan beleeft.

Kom meer te weten over onze workshops