Digital CreativityWerkdrukverlaging

Voor veel leerkrachten is de werkdruk in het onderwijs hoog. Dat is niet zonder reden; het lesgeven en werken met kinderen brengt een flinke belasting met zich mee. Voor veel leerkrachten is de werkdruk in het onderwijs hoog. Vaak is het energieniveau aan het einde van een lesdag laag terwijl er dan ook nog voldoende werk op de leerkracht ligt te wachten. De oorzaken van de hoge werkdruk zijn vaak de grote klassen, de intensieve begeleiding van sommige leerlingen, de toetsdruk en allerlei administratie taken. Daarnaast kan een leerkracht ziek worden. Zeker wanneer een leerkracht langdurig thuis zit, is het vaak niet mogelijk om een goede inval leerkracht te regelen.

Digital Creativity kan helpen om de werkdruk bij leerkrachten te verlagen. Ook bij ziekteverzuim kunnen wij een oplossing bieden. Indien een schoolleider ons inhuurt, zal onze vakbekwame docent de les overnemen. In plaats van rekenen en taal worden er creatieve medialessen gegeven. Zo gaan de leerlingen werken met animatiefilm, fotobewerking, green screen, video, holografie, 3D-printpennen, augmented reality en virtual reality. In het kader van bovenstaande opmerking zou je kunnen zeggen dat de lessen aansluiten op de belevingswereld van kinderen en ontwikkelingsgericht zijn. Deze lessen zorgen er daarnaast ook voor dat we de leerlingen nieuwe technologie willen laten gebruiken op een creatieve manier.

Voor zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs biedt Digital Creativity een creatieve oplossing. Voor elk soort onderwijs bieden wij een apart programma. Zo sluit het perfect aan op de leeftijd en ontwikkeling van de leerlingen. Een schoolleider kan een vakdocent voor een halve of een hele dag inhuren.

Onze vakdocent geeft dan verschillende leerzame medialessen. Daarnaast ontzorgt onze docent het hele schoolteam door de verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.