Missie

Kom meer te weten over onze missie

LeonardodaVinci-min

Missie

Onze missie is in de eerste plaats een ideologische. Digital Creativity wil mensen creatieve vaardigheden met het behulp van technologie aanleren. Om op deze manier hun leven te verrijken met deze kennis.
We leren ze wat technologie is, wat de meerwaarde voor hen is én wat de mogelijke risico’s hiervan zijn. Door dit op een persoonlijke en creatieve manier te doen worden er veel meer belangrijke vaardigheden aangeleerd zoals samenwerken, communiceren, creatief denken, computational denken, problemen oplossen, informatie vaardigheden, kritisch denken, sociale & culturele vaardigheden, mediawijsheid en zelfregulering. Zelfs wanneer mensen in hun leven weinig met technologie werken zullen deze vaardigheden en denkwijze hen versterken en completer maken.

Digital Creativity vindt de persoonlijke ontwikkeling van ieder mens belangrijk. Iedereen hoe klein ook heeft de kracht in zich om de wereld te veranderen. Dat kan in het klein, door bijvoorbeeld een positieve invloed op een familielid te hebben maar ook op een grotere schaal. Door bijvoorbeeld een rol als politicus, sporter, wetenschapper, schrijver, kunstenaar of ondernemer te nemen. We vergeten nog wel eens dat de wereld er heel anders uit zou zien wanneer bepaalde mensen uitvindingen of prestaties nooit geleverd zouden hebben. En dat oorlogen vaak gestart én beëindigd worden door een enkel individu. Juist door mensen in hun kracht te zetten met creativiteit en technologie hopen wij bij te dragen aan een betere wereld. Door een combinatie van technologie met een van de grootste menselijke eigenschappen: creativiteit.

Ieder mens heeft het recht om zich met alle technologie te omringen die het maar nodig heeft om op te bloeien. Bij Digital Creativity werken wij zo veel mogelijk met apparaten en software die al volop in de leefwereld aanwezig is. Op deze manier kunnen wij heel inclusief werken. Wij zijn dan ook overtuigd van dat de creatieve benadering van technologie leidt tot de volledige ontwikkeling van ieder mens. Ongeacht social economische achtergrond en etniciteit kan iedereen van zijn of haar unieke talenten gebruik maken door onze werkwijzen. Daarom is het belangrijk dat iedereen in aanraking komt met onze creatieve benadering van technologie. Je weet immers niet wat deze manier van werken voor jou kan betekenen wanneer je daar nooit mee hebt leren werken. Onbekend maakt immers onbemind.
Wij geloven in creatieve, procesgerichte oplossingen voor technologie in het onderwijs. Wanneer kinderen op een speelse, creatieve en expressieve manier werken dan komt het resultaat van zelf. Wanneer dit niet onmiddellijk komt dan volgt het resultaat op een ander moment.

Het is belangrijk dat kinderen leren werken met verschillende soorten media en technologie. Bij het maken van een animatiefilm komen weer andere aspecten en vaardigheden kijken dan bij het werken met virtual reality. Door gebruik te maken van alle technologieën komen er unieke vaardigheden en talenten bovendrijven waarvan zij het bestaan nog niet kenden.

Contact opnemen: