Pesten doe je zo

Pesten doe je zo

Pesten doe je zo

Dagelijks worden er vele honderden kinderen gepest. Zowel in het basis- en voorgezet onderwijs. Vaak hebben kinderen geen idee wat de impact van hun gedrag is. In veel gevallen is het een nare opmerking, een vervelende snauw of soms is het de lichaamshouding die andere kinderen kwetst. De wijze waarop iets gezegd of gedaan word komt vaak hard aan. Deze workshop is speciaal ontwikkeld om dit pesten te visualiseren en om te laten zien hoe het ook anders kan. De klas wordt in kleinere groepen onderverdeeld. Per groep krijgt een kind een camera. Hij of zij filmt de andere kinderen van de groep terwijl zij opdrachten krijgen. De opdrachten zijn positief of negatief van aard. Op deze manier ontstaat een rollenspel waarbij het gedrag van kinderen onderling wordt gesimuleerd. Dit rollenspel wordt zo goed mogelijk geregistreerd. De filmbeelden worden door de leerlingen bewerkt zodat er een positief en een negatief filmpje overblijven. Op deze manier worden kinderen zich wat meer bewust van de manier hoe zij onderling met elkaar omgaan. Na afloop kunnen zijn reflecteren op elkaars film.

Kerndoelen
De leerlingen leren film te gebruiken om te communiceren. Zo kunnen zij verhalen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over camerastandpunten.
Tevens verwerven zij in een verkennende fase filmische vaardigheden en technieken. Daarnaast leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals filmcamera’s. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen. (kerndoelen 54 en 55)

Workshop nummer:
0219

Doelgroep:
Groep 6, 7 en 8

Duur:
90 minuten

Aantal deelnemers:
30 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: