Photoshop-kunst

Photoshop-kunst

Photoshop-kunst

Een nieuwkomer in de culturele wereld is photoshop als kunstvorm. Momenteel veroveren verschillende artiesten de wereld hiermee. Kunstenaars zoals Eric Johansson, Adrian Sommeling, Tullius Heuer, John Wilhelm en Brooke Shaden laten je anders naar de wereld kijken met hun artistieke en surrealistische werken.

In deze workshop bestuderen leerlingen de stijl en werkwijze van deze photoshop kunstenaars. Om vervolgens zélf photoshop kunstwerken te maken. Op internet zoeken zij naar afbeeldingen die hiervoor geschikt zijn. Met een beeldbewerkingtechniek gaan zij deze aanpassen zodat er nieuwe beelden ontstaan die een creatief artistieke waarde hebben. Met gevoel voor kleur, contrast, compositie, belichting, vorm en verhoudingen, worden er nieuwe beelden gecreëerd. Op deze manier leren jongeren om de werkwijze van de photoshop-kunstenaar beter te begrijpen.

Doelstelling
Het leren omgaan met het medium fotografie door met verschillende camerastandpunten te werken, evenals het begrijpen van de technische werking van een camera. Daarnaast word het gevoel voor compositie, expressie en beeldtaal versterkt. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. (kerndoelen 50, 51 en 52)

Workshop nummer:
0034

Doelgroep:
VMBO, SVO, HAVO, VWO

Duur:
100 minuten (2 lesuren)

Aantal deelnemers:
25 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: