Digital CreativityWorkshop-Picture perfect

Picture perfect

Veel kinderen zijn onzeker over hun uiterlijk. Overal zijn afbeeldingen te vinden van ‘perfect’ gevormde fotomodellen, sporters en acteurs en actrices. Het is dan ook niet vreemd dat veel van deze jongeren een verkeerd beeld van zichzelf en van anderen hebben. In sommige gevallen kan dit tot eetstoornissen als boulimia en anorexia leiden. Vaak beseffen kinderen (en volwassenen) zich niet dat de beelden die zij zien digitaal geperfectioneerd zijn. In deze workshop worden de leerlingen in kleine groepjes opgedeeld en krijgen zij een tablet om mee te werken. Het is de bedoeling dat zij een portretfoto van elkaar gaan maken. Nadat de foto’s ingeladen zijn, bewerken de leerlingen hun eigen foto totdat ze een ‘perfecte’ uitvoering van zichzelf hebben gemaakt. Ze kunnen hierbij de ogen vergroten of verkleinen, tanden bleken, vormen veranderen, gezichtscontouren veranderen, enz. Aan het einde van de les kunnen de leerlingen de portretten van de andere deelnemers bekijken. Tevens kunnen zij reflecteren over de schoonheidsidealen en hoe zij die persoonlijk ervaren.

Kerndoelen
De leerlingen leren foto’s te gebruiken om te communiceren. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over en waardering voor, aspecten van hun leefomgeving. Tevens verwerven zij in een verkennende fase fotobewerkingsvaardigheden en -technieken. Daarnaast leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals computers, tablets en iPads. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen. (kerndoelen 54 en 55)

 

Informatie

Workshop nummer: 0019

Doelgroep: Primair onderwijs groepen 5, 6, 7 en 8

Duur: 90 minuten

Aantal deelnemers: 35 leerlingen

Locatie: Op school

 

Heeft u interesse in deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact op:

 

Ga terug naar de aanbodpagina