Prezi world

Prezi world

Prezi world

Het is belangrijk voor studenten om werkstukken en spreekbeurten op school te maken. Presentatievaardigheden zijn een aanzienlijk onderdeel van het leerproces. Een digitale ondersteuning met foto’s, animaties, geluiden en video’s heeft een meerwaarde. Een programma dat al deze mogelijkheden biedt is Prezi. Dit is een gratis website waarmee je gemakkelijk multimedia presentaties kunt maken. Doordat het een online programma is, werkt het op iedere computer zonder dat er iets geïnstalleerd hoeft te worden.

In deze workshop leren de kinderen om te werken met dit programma. De leerlingen krijgen klassikaal een uitleg over de werking van deze website. Daarna gaan ze in groepsverband een Prezi ontwerpen. Zij kunnen zelf het onderwerp van de presentatie zijn, maar dit kan uiteraard ook een ander onderwerp zijn. Indien er genoeg tijd is kan elk groepje aan het einde van de workshop een korte presentatie geven.

Doelstelling
Het leren omgaan met het medium fotografie door met verschillende camerastandpunten te werken, evenals het begrijpen van de technische werking van een camera. Daarnaast word het gevoel voor compositie, expressie en beeldtaal versterkt. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. (kerndoelen 50, 51 en 52)

Workshop nummer:
0025

Doelgroep:
VMBO, SVO, HAVO, VWO

Duur:
100 minuten (2 lesuren)

Aantal deelnemers:
25 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: