Digital CreativityWorkshop-Virtual Reality: waar ben jij?

VR: waar ben jij

Virtual reality is sterk in opkomst en er zijn steeds meer toepassingen voor. In deze workshop maken de deelnemers kennis met dit fenomeen. Omdat kinderen niet altijd goed weten wat ze zien is er een nieuwe workshop die waarneming aan virtual reality koppelt. De klas wordt in kleine groepjes verdeeld. Per groep is er een VR-bril met een andere virtuele locatie. Zo kun je bijvoorbeeld in een spookhuis of in een prehistorisch landschap lopen. Een leerling heeft een VR-bril op en door te bewegen komen er telkens nieuwe dingen in beeld. Hij omschrijft wat hij ziet en de andere leerlingen tekenen wat er opgenoemd wordt. Dat niet iedereen hetzelfde ziet komt omdat virtual reality verandert naarmate een persoon andere bewegingen maakt. Hierna krijg iemand anders de bril op en gaat opnoemen wat hij of zij ziet. Het is de bedoeling om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van deze virtuele wereld, zonder dat deze echt te zien is voor de andere deelnemers.

Kerndoelen
De leerlingen leren media te gebruiken om te communiceren. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over en waardering voor aspecten van hun leefomgeving. Tevens verwerven zij in een verkennende fase kennis over nieuwe technieken zoals virtual reality. Ook leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals VR-brillen. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen. (kerndoelen 54 en 55)

 

Informatie

Workshop nummer: 0229

Doelgroep: Primair onderwijs groepen 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Duur: 60 minuten

Aantal deelnemers: 35 leerlingen

Locatie: Op school

 

Heeft u interesse in deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact op:

 

Ga terug naar de aanbodpagina