Digital CreativityWorkshop-Digital zoo

Digital zoo

Een klaslokaal is de omgeving van een leerling zolang die op school zit. De inrichting is echter vaak hetzelfde: met stoelen, banken, een digibord en iedereen die zijn eigen plekje heeft. Met de workshop ‘Digital zoo’ gaan we dat veranderen.
In deze workshop speelt het werken met augmented reality een belangrijke rol. We gaan wilde dieren toevoegen aan het lokaal. Geen echte dieren natuurlijk, maar virtuele dieren. Zo kan het voorkomen dat er ineens een tijger door het lokaal heen loopt of dat een gitaar spelende aap je komt opvrolijken. Doordat er een iPad aan het digibord wordt gekoppeld, kan de hele klas zien welke dieren er toegevoegd worden en waar deze zich bevinden. Er ontstaat een spel tussen degene die de virtuele onderwerpen beheert en de leerlingen die proberen contact te krijgen met de virtuele dieren. Deze bijzondere workshop prikkelt de fantasie van de leerlingen en leert hen spelenderwijs omgaan met nieuwe technieken zoals augmented reality.

Kerndoelen
De leerlingen leren media te gebruiken om te communiceren. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over en krijgen waardering voor, aspecten van hun leefomgeving. Tevens verwerven zij in een verkennende fase kennis over nieuwe technieken zoals augmented reality. Daarnaast leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals tablets en iPads. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen.

 

Informatie

Workshop nummer: 0212

Doelgroep: Primair onderwijs groepen 1, 2, 3, 4 en 5

Duur: 60 minuten

Aantal deelnemers: 30 leerlingen

Locatie: Op school

 

Heeft u interesse in deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact op:

 

Ga terug naar de aanbodpagina