Planet YouTube

Planet YouTube

Planet YouTube

Jongeren kijken veel naar het mediaplatform YouTube. Als gevolg daarvan bekijken zij veel video’s.
Documentaires, influencers, sportwedstrijden, films, muziekvideo’s en nog veel meer. Waardoor zij onbewust beïnvloedt worden. Het veranderd de manier hoe zij naar zichzelf, naar andere leeftijdsgenoten en naar de maatschappij kijken. Maar ook hoe zij tegen rollenpatronen en imago aankijken wordt door YouTube beïnvloed. Ook het camerastandpunt heeft effect op de kracht van de videoclip.

In de workshop Planet YouTube gaan leerlingen op YouTube op zoek naar een videoclip die zij zelf gaan analyseren en ontleden. Hierbij worden vragen beantwoord, als: Welke boodschap geeft de regisseur af? Waarom neemt de camera een bepaald standpunt in? Welk rollenpatroon nemen de mensen in de video aan? Daarna gaan zij in groepjes met behulp van green screen filmtechniek de gekozen clip naspelen of hier een eigen interpretatie aan geven.
Nadat alle video’s opgenomen zijn kan er gereflecteerd worden op elkaars werk.

Doelstelling
Het leren omgaan met het medium video door met verschillende camerastandpunten te werken, evenals het begrijpen en toepassen van de green screen filmtechniek. Daarnaast wordt het gevoel voor compositie, expressie en beeldtaal versterkt. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. (kerndoel 51) De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. (kerndoel en 51 en 52)

Workshop nummer:
0032

Doelgroep:
VMBO, SVO, HAVO, VWO

Duur:
100 minuten (2 lesuren)

Aantal deelnemers:
25 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: