Digital CreativityWorkshop-vloggen

Vloggen VO

Een vlog is een video die op een social media platform wordt gezet waarin mensen hun dagelijkse bezigheden filmen. Een soort videodagboek als het ware. De meeste jongeren bekijken regelmatig “vloggers” of “YouTubers” op het internet. Ze worden vaak als echte helden vereert. Daarnaast is het tegenwoordig echt een beroep geworden. De invloed van deze vloggers is op de hedendaagse samenleving is dan ook niet te onderschatten. In deze workshop gaan leerlingen zelf een vlog maken over hun “schoolse” leven.
Ze leren bij het maken van de vlog over de verschillende camerastandpunten en wat de kracht van een vlog is. Naast het feit dat het voor jongeren erg leuk is om filmpjes te maken, leren zij ook minder zichtbare dingen. Zo trainen leerlingen onbewust hun presentatie vaardigheden. Wat het vloggen ook geschikt maakt als medium voor andere schoolvakken. Denk hierbij aan vervanging van de “traditionele” spreekbeurt. Sommige leerlingen vinden het immers makkelijker om een vlog te maken dan voor een hele groep een presentatie te geven.
Het maken van een vlog over een bepaald onderwerp kan dan in combinatie met een gedegen onderzoek een uitkomst bieden.

Kerndoelen
Het leren omgaan met het medium video door met verschillende camerastandpunten te werken, evenals het begrijpen en toepassen van sub discipline van het vloggen. Daarnaast word het gevoel voor compositie, storytelling, expressie en beeldtaal versterkt.
De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. (kerndoel 51) De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van
anderen, waaronder dat van kunstenaars. (kerndoel 52)

 

Informatie

Workshop nummer: 0029

Doelgroep: VWO / HAVO / VMBO / VSO

Duur: 100 minuten (2 lesuren)

Aantal deelnemers: 30 leerlingen

Locatie: Op school

 

Heeft u interesse in deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact op:

 

Ga terug naar de aanbodpagina