Vloggen

Vloggen

Vloggen

Een vlog is een video die op een social media platform wordt gezet. Hierin filmen mensen hun dagelijkse bezigheden. Een soort videodagboek als het ware. De meeste jongeren bekijken regelmatig vloggers of Youtubers op het internet. Ze worden vaak als echte helden vereerd. Daarnaast is het echt een beroep geworden. De invloed van deze vloggers is op de hedendaagse samenleving is dan ook niet te onderschatten.

In deze workshop gaan leerlingen zelf een vlog maken over hun schoolse leven. Ze leren over de verschillende camerastandpunten, opname- en montagetechnieken en wat de kracht van een vlog is. Naast het feit dat het voor jongeren erg leuk is om filmpjes te maken, leren zij ook minder zichtbare dingen. Zo trainen leerlingen onbewust hun presentatie vaardigheden. Wat het vloggen ook zeer geschikt maakt als medium voor andere schoolvakken. Denk hierbij aan vervanging van de traditionele spreekbeurt. Sommige leerlingen vinden het immers makkelijker om een vlog te maken dan voor een hele groep een presentatie te geven. Het maken van een vlog over een bepaald onderwerp kan dan in combinatie met een gedegen onderzoek een uitkomst bieden.

Doelstelling
Het leren omgaan met het medium video door met verschillende camerastandpunten te werken, evenals het begrijpen en toepassen van subdiscipline van het vloggen. Daarnaast wordt het gevoel voor compositie, storytelling, expressie en beeldtaal versterkt. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. (kerndoel 51) De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. (kerndoel 52)

Workshop nummer:
0029

Doelgroep:
VMBO, SVO, HAVO, VWO

Duur:
100 minuten (2 lesuren)

Aantal deelnemers:
25 leerlingen

Locatie:
Op school

Meer weten over deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen: